Д-р Емилия Делчовска

Лекар по дентална медицина

Д-р Лилка Делчовска

Администратор

Весела Ничинкова

Дентален асистент