Детска стоматология

Детска стоматология

Ние предлагаме превантивни и профилактични услуги, наблюдение развитието и растежа на детските зъби. Това позволява предотвратяването на големи проблеми, преди те да са възникнали. Чрез ранното идентифициране на потенциални заплахи и прилагане на превантивни мерки, могат да бъдат предотвратени или избегнати в голяма степен евентуални усложнения и по-сериозно лечение на зъбите по-късно. Насърчавайте вашето дете да посещава редовно детски лекар по дентална медицина за извършване на профилактични прегледи.

В най-ранна възраст много деца развиват т.н. кариес на ранното детство. Особеното при този кариес е, че се развива бързо. Често веднага след пробиването на зъбите и може да обхване повече зъби наведнъж.

Ето защо ние подчертаваме ролята на превантивната детска стоматологична грижа.  Достигаме  до малките пациенти с правилните съвети за хигиена и хранене.
Нищо не ни прави по-щастливи от това да видим усмивките на нашите деца.