Диспансеризация

Диспансеризация

Наблюдението на пациент, уста или дори само зъб през известен период от време, се нарича диспансеризация. Такова е например следенето на изхода от лечението на един гранулом. То се осъществява с контролни посещения след определен период от време. Mоже да включва рентгенова снимка, оглед на мястото от лекувалия зъболекар, насочени въпроси към пациента както почукване и натиск с пръсти на зъба.

Диспансеризират се всички протезни конструкции. Честотата на посещенията е правопропорционална на сложността на проведеното лечение, проблеми с общото състояние на пациента, пародонтални нарушения и др.

Особено важно е следеното в хигиенните навици на лекуваните.То се съчетава чудесно и с добре познатите профилактични прегледи. Много погрешна е практиката “Ще отида когато ме заболи!”.Това води до откриване на процесите в по-напреднал стадий, а оттам и до по-сериозно лечение. Не винаги заболяванията в устата се изразяват в болка, както мислят доста хора. Тези прегледи не са измислени случайно. Плод на дългогодишен опит в зъболечението.