Лечение на кариес и изграждане

Лечението на кариеса е основа в зъболечението, тъй като от заболяванията на твърдите зъбни тъкани се развиват всички усложнения в зъба и зъбодържащите тъкани. Това изисква ранното откриване и отстраняване на тези проблеми.

Ние предлагаме изграждането на зъбите с:

1. пластични материали – директно възстановяване, което са фотополимерните обтурации

2. изготвени по клиничен отпечатък в лаборатория обтурации – индиректно възстановяване, което са вставките.

Фотополимерни обтурации

Основен метод на работа е ползването на фотополимерите в послойно нанасяне. Необходимо е повече време и усилия от тези за амалгамата, но с помощта на „бондинг“ – специална адхезивна техника – те се свързват химически със зъба, което им гарантира доста по-дълъг живот.

Вставки – Инлей, Онлей, Овърлей

Тези индиректни пломби се изработват в лаборатория по много точен силиконов отпечатък върху модел. Подходящи са при по-големи загуби на зъбна тъкан. Тези конструкции се отличават с голяма здравина и трайност.

Метални, Сребърни и Златни

Ползват се благородни сплави. Отличават се с голяма здравина и са биологично поносими. Недостатък е естетиката, с която може да се направи компромис в задните участъци.

Керамични

Най-съвременното и естетично лечение с индиректно възстановяване е от прескерамика, която е на блокчета и се изрязва от машина, като се сканира дадения модел.