Неподвижна протетика

Щифтови изграждания

Директни щифтови изграждания

Това са методи за възстановяване на силно разрушени/счупени зъби и корени с метален или щифт от фибростъкло в кореновия канал и надвенечно пънче от пластичен материал. Щифтът се циментира след точно калибрирано разширение, а пънчето се изгражда от химио- или фотокомпозитен материал.

Метални пинлеи

Това са индиректни щифтови изграждания, изработени от зъботехник върху модел по точен силиконов отпечатък. Тук двете части се отливат монолитно от благородна или неблагородна сплав.

Коронки

Метални коронки

Изработват се от благородни или неблагородни сплави и служат най-често за възстановяване в задни участъци.Отличават се с изключителна здравина.Слабата страна е липсата на естетика.

Металокерамични коронки

Най-широко използваните коронки в стоматологията. Състоят се от метален скелет от благородна или неблагородна сплав. Върху него се нанася керамика,с която точно се възпроизвежда естествения цвят и форма на съответния зъб. Това дава едновременно здравина и естетичност.

Циркониевокерамични коронки

Тези коронки са се изработват от цирцониев скелет и керамика. Характеризират се с достатична здравина. Силната част е естетиката. Транспарентността на циркониевия оксид допринася за прозрачността на цялостната конструкция, така че се доближава максимално до естествения вид на зъба.

Пластмасови коронки

Изработват се от пластмаса в кабинета или в лабораторията. Служат за временнни коронки.

Мостове

Мостовете са конструкции  с възможност да възстановяват липцващи зъби в различни участъци от съсзъбието. Фиксират се неподвижно върху съседни изпилени зъби, а в съвремието мостовете могат да се поставят и върху импланти. С тях се възстановява нарушената дъвкателна функция, подобрява се говора и естетиката. Видовете мостове съответстват на видовете коронки.