Кореново лечение и щифтово изграждане

Кореново лечение

Кореновото лечение е фундаментът в стоматологията, нещо като основата на една къща. Тя се занимава със запълването на каналите, които се намират в корените на зъбите. Свързана е предимно с работа “на сляпо”. Това я прави манипулативно деликатна, а и често недооценена от пациента, тъй като единствено при нея липсва краен визуален резултат. Може да се каже, че тя е най-отговорната дисцилпина в зъболечението.  Усложненията при неправилното й провеждане са трудно доловими от носителя им, а често с нелеки последици за организма му. Това става поради факта, че при кореновото лечение стоматологът влиза в директен контакт с вътрешния организъм. Провежда лечението си в тази деликатна зона на чести полесражения (с микробната инфекция) и оставя трайни следи (заплънката в каналите).

Биологично лечение

Когато стоматологът прецени, че нервът може да бъде спасен без да се налага изваждането му, леченето завършва с биологична „превръзка“ на откритата пулпа с калциево-хидрокисна паста. Възможно е впоследствие да се стигне до самоумъртвявяне.  Важното е да се направи опит за запазване на лекувания зъб жив.

Щифтови изграждания

Директни щифтови изграждания

Това са методи за възстановяване на силно разрушени/счупени зъби и корени с метален щифт в кореновия канал и надвенечно пънче от амалгама или композит. Щифтът се циментира след точно калибрирано разширение на кореновия канал, а пънчето се изгражда със матрици. Върху тях вече може да се постави коронка или мост като завършек на едно нелеко кореново лечение, но също и на един спасен зъб.

Метални пинлеи

Това са индиректни щифтови изграждания, изработени от зъботехник върху модел по точен силиконов отпечатък. Тук двете части се отливат монолитно от благородна или неблагородна сплав, която съвпада с бъдещия скелет на металокерамичната конструкция. Те са методът на избор за изграждане на силно разрушени зъби преди обличането им в коронки.

Пинлеи от фибростъкло

Специални пинлеи  които се използват под естетични възстановявания – керамични коронки, за да не прозира метал и светлината да може да преминава безпроблемно през тях. Изработва се от щифт фибростъкло и надстройка-пънче от фотополимер.