Обстоен преглед

Обстоен преглед

Всяко пълноценно стоматологично лечение се базира върху събиране на устна информация от пациента чрез насочени въпроси и преглед. Прегледът се дели на външен и преглед на устната кухина.

Цел на обстойния преглед е да се стигне до достоверна диагноза, а тя от своя страна – до правилен план на лечение. Възможно е да има няколко плана на лечение. Избира най-подходящия в съответния случай, и съобразно възможностите на пациента (време, средства, индивидуални желания).

Редовните профилактични прегледи са изключително важни за поддържане на доброто състояние на зъбите и венците. Затова е препоръчително те да се извършват на всеки шест месеца.