Профилактика

Профилактика е с голямо значение в денталната медицина на 21-ви век, тъй като води до предотвратяване настъпването на заболяванията. В услугата се включват и – редовни профилактични прегледисъвети и обучение за хигиенни навици. Съвети към бъдещи и настоящи родители – при бременност, новородени и малки деца. Профилактични процедури по детските зъби.