Подвижна протетика

Частични протези

Частичните протези са подвижни-снемаеми конструкции. Този тип възстановяване се прилага при загуба на по-голям брой зъби, където мостовете не са възможни. Те биват следните видове:

Плакови протези с телени куки

Това са най-обикновените протези – задържат се с огънати куки, а основата им е от розова или безцветна пластмаса. Те имат  силно социално значение поради ниската си стойност. Недостатъци при тях са: недотам доброто задържане при функция, видимостта на самите куки, голямата плакова част, която влошава говора и вкусовата сетивност и др.

Моделно-лети протези с лети куки

Съвременни конструкции, при които основата се изработва от метал. Поради здравината на конструкцията свързващите части са много редуцирани, а това увеличава комфорта, подобрява говора (небцето и езика са освободени) и вкусовите усещания и др. Единствен относителен недостатък е възможността за влошена естетика в случаите на видима част от куките.

Моделнолят скелет с валпласт

Това са най-съвременния вариант протези. При тях моделнолетите куки са заменени с естетични куки от мека-Валпласт пластмата,като продължение на базата. Тези конструкции съчетават предимствата на моделнолетите протези и тези от мека пластмаса, а именно висока функционалнот, удобство и естетика.

Фрезпротези

Ибираме този вариант при дистално неограничен дефект,когато са в наличност предни зъби със сравнително добро състояние на пародонта. Наличните зъби се обличат в мост,на който странично се изработват фрез-ключалките.Самата протеза се „закопчава“ за мостовото тяло. Натоварването при тях се поема основно от носещите зъби и в по-малка степен от венеца и костта под него.

Цели протези

Това са конструкциите, които се поставя при цялостно обеззъбяване. Те се изработват от пластмаса и зъби. Пластмасата от своя страна може да е обикновена, мека – Валпласт или двуслойна – Вертекс.

Задръжката на тези протези значително се подобрява с импланти или остатъчни корени, които се ползват за опора. Така конструкцията от тотална се превръща в субтотална.