Холистика

Холистиката

е съвременна наука, която обръща внимание на взаимовръзката на частите в цялото – как те влияят на него и как то въздейства върху тях. Едно завършено зъболечене не би било успешно и трайно, ако не обръща внимание на важните елементи като:
• психология на пациентите и правилен подход на лекуващия зъболекар към тях

• значение на профилактиката в превенцията на заболяванията в оралната област

• правилното хранене и значението му за организма и в частност лицево-челюстната област

• влияние на общите заболявания върху зъбите и зъбодържащите тъкани

• новости в зъболечението

• биосъвместими материали и приложението им в съвременната терапия

• връзка на бременност с денталната медицина

• вредност от тютюнопушенето и други.